Tecknandet har följt mig sedan tidig barndom. Till en början som ett sätt att bearbeta min inre värld i yttre form, men senare ett oslagbart sätt att lära mig SE. Det är alltför lätt att avbilda saker och ting utifrån vad jag tror mig veta. Att se är att verkligen vara närvarande i förhållande till verkligheten. Att tecknandet dessutom i sig är en form av meditation, gör ju inte saken sämre.


Mångfald, bläck 2013Afrikanskt ansikte, bläck 2013Pennstråk - flykt, bläck 2013
Sfärisk fröjd, blyerts 2009Omdaning, blyerts 2009Vindens ansikte, kol 2005
Tomma händer, pastell 2003Ljuset - levande, blyerts 2004Ljuset - släckt, blyerts 2004
Lena, blyerts 1974Mormor, blyerts 1974Sista året, kol 2004
Håll om mig, blyerts 2006Hörnet, kol 2004Gräsklipparen, blyerts 1979

Klicka på småbilderna till vänster!