Under 1980-talet utförde jag en rad offentliga utsmyckningar, framförallt genom Stockholms läns landsting. Efter ett längre uppehåll fick jag tillfälle att göra en utsmyckning i Gåsinge kyrka, där mitt intresse för att kombinera olika material fick sitt lystmäte. Särskilt spännande var det att utforma ljusarmaturen på baksidan av korset, så att ljuset strålar på rätt sätt.


Vågspel, Danderyds sjukhus 1985. Akrylmålning på figursågad pannå.Vågspel, Danderyds sjukhus 1985. Akrylmålning på figursågad pannå.Vågspel, Danderyds sjukhus 1985. Akrylmålning på figursågad pannå.
Vågspel, Danderyds sjukhus 1985. Akrylmålning på figursågad pannå.Process, Jakobsbergs sjukhus 1984. Äggoljetempera på pannåProcess, Jakobsbergs sjukhus 1984. Äggoljetempera på pannå
Process, Jakobsbergs sjukhus 1984. Äggoljetempera på pannåProcess, Jakobsbergs sjukhus 1984. Äggoljetempera på pannåVäxande - jord, Edsviks Vårdgymnasium 1986. Äggoljetempera och olja på pannå
Växande - samhälle, Edsviks Vårdgymnasium 1986. Äggoljetempera och olja på pannåVäxande - himmel, Edsviks Vårdgymnasium 1986. Äggoljetempera och olja på pannåGudomlig närvaro i uppbruten tid, Gåsinge kyrka 2005. Trä, järn, ljusfiberoptik.
Vågspel, Danderyds sjukhus 1985. Akrylmålning på figursågad pannå.